ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥΦυσική Γεν. Παιδείας

Στατικός Ηλεκτρισμός

Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ταλαντώσεις


Φυσική Κατεύθυνσης

Αέρια
Θερμοδυναμική Ι. και ΙΙ.

Επαγωγή

Εναλλασσόμενο ρεύμα – Αυτεπαγωγή.


Χημεία Κατεύθυνσης

Lavoisier

Από όλη την ύλη.