ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Εδώ μπορείτε να βρείτε αρχεία Interactive Physics τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν υλικό επίδειξης, είτε με τη χρήση φύλλου εργασίας σαν Εργαστηριακές Ασκήσεις.
Α΄ΤΑΞΗ

Μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων (a14), φύλλο εργασίας (asx4) και έτοιμες εικόνες (asx5)

Ο πρώτος Νόμος του Νεύτωνα (a12) και φύλλο εργασίας (asx2)

Αδράνεια. Το πείραμα του Γαλιλαίου (a19)

Ο δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα (a13) και φύλλο εργασίας (asx3).

Ομαλή κυκλική κίνηση. Τρία αρχείa για επιτάχυνση –δύναμη (a3) , περιστρεφόμενη ράβδος (a2) και επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση (a1), μαζί με φύλλο εργασίας (asx1).

Αρχή της επαλληλίας και εφαρμογή της στην οριζόντια βολή (a4). Οριζόντια βολή με κίνηση αεροπλάνου (a5)

Βαρύτητα. Ένας δορυφόρος (a15), δύο δορυφόροι (a16), από τη Γη στη σελήνη (a17) και φύλλο εργασίας (asx6).

Ορμή. Ένα αρχείο για εσωτερικές εξωτερικές δυνάμεις (a6), ένα για την αναγκαιότητα ορισμού της ορμής παρακολουθώντας τα αποτελέσματα μιας κρούσης ανάλογα με τη μάζα και την ταχύτητα του σώματος (a7), η αρχή διατήρησης της ορμής (a8) και δύο σώματα δεμένα στα άκρα οριζόντιου ελατηρίου (a9).

Δύο αρχεία, ένα για πλαστική κρούση με σώμα δεμένο στο άκρο ελατηρίου (a10) και ένα για μη πλαστική κρούση (a11).

Κατακόρυφο ελατήριο και διατήρηση της Μηχανικής ενέργειας.(a18).