ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε αρχεία Interactive Physics τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν υλικό επίδειξης, είτε με τη χρήση φύλλου εργασίας σαν Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Β΄ ΤΑΞΗ

Επιτάχυνση και εκτροπή φορτισμένου σωματιδίου με συνδυασμό δύο ομογενών Ηλεκτρικών πεδίων. (b1)

Κίνηση μορίων (b4).

Πώς θερμαίνεται ένα αέριο; (b6)

Ισόθερμη συμπίεση αερίου με μέτρηση της πίεσης και του προσφερόμενου έργου και χάραξη της μεταβολής σε άξονες p-V. (b8)

Ισοβαρής θέρμανση (b7)

Αδιαβατική εκτόνωση και συμπίεση αερίου. (b5)

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο (b2), (b3).

Κίνηση μορίων. Βαθμοί ελευθερίας. (b9)

Εισαγωγή και εξαγωγή φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ. (b10) και (b11).

Μελέτη της κίνησης φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ. (b12) και φύλλο εργασίας (bsx1).

Κίνηση δύο σωματιδίων σε ΟΜΠ. (b13).

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου υπό γωνία σε ΟΜΠ. (b14)

Επαγωγή. Οριακή ταχύτητα αγωγού σε επαφή με δύο οριζόντιους αγωγούς (b15)

Επαγωγή. Οριακή ταχύτητα αγωγού σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους και με πηγή. (b16)

Μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου με χρήση του MultiLog. Φύλλο εργασίας (bsx2) και φύλλο Excell για τους υπολογισμούς (bsx2a).


Eπιστροφή


ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Test- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗ

Τest - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τest - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Test- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Test- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Test- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Interactive Υλικό. VIDEO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΥΛΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Video ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Χημεία Κατεύθυνσης Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.

Τest - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τest - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΤΑΞΗ Γ΄

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Test- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ. ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΦΥΣΙΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ.

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.Interactive Physics. MultiLog.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Ε.Φ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ΄.

ΥΛΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Υλικό διδασκαλίας. Video, Interactive.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ Interactiv...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Χρήσιμες διευθύνσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

ΔΙΑΦΟΡΑ. VIDEO. Interactive υλικό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ