ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε αρχεία Interactive Physics τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν υλικό επίδειξης, είτε με τη χρήση φύλλου εργασίας σαν Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Γ΄ ΤΑΞΗ

Ταλαντώσεις. Ένα αρχείο (g19) για τη μελέτη της α.α.τ. της φθίνουσας και της εξαναγκασμένης Ταλάντωσης, ένα για σύνθεση δύο ταλαντώσεων (g20) και δύο φύλλα εργασίας (gsx3) και (gsx4) για μελέτη διακροτήματος.

Και αν οι ταλαντώσεις δεν έχουν την ίδια διεύθυνση; Εκτός ύλης μεν, αλλά άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση . (g22)

Κύματα. Ένα αρχείο (g26) μελέτη εγκάρσιου μαζί με φύλλο εργασίας (gsx5) και ένα για εγκάρσιο και διαμήκες κύμα. (g27).

Δύο αρχεία για μελέτη της ολικής ανάκλασης (g1) και (g2).

Ανάλυση του φωτός (g3) .

Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. (g4).

Ανατροπή ράβδου, η οποία στηρίζεται σε δύο σημεία της κατά τη μετακίνηση ενός ανθρώπου (g5)

Ανατροπή σώματος με μελέτη του σημείου εφαρμογής της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου. (g6)

Αναπαράσταση των Ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Ασκ.: 4.58, (g7), 4.70 (g8), σχήμα σχολικού βιβλίου σχ. 4-4. (g12).

Υπερπήδηση εμποδίου. (g9).

Οριζόντια ράβδος δεμένη με νήμα κατά μήκος της οποίας κινείται ένα σώμα. Πότε κόβεται το νήμα. (g10)

Τρία αρχεία για κατανόηση του κέντρου μάζας (g11), της σύνθετης κίνησης (g12) και της κίνησης ελεύθερου σώματος (g13).

Τροχός, τριβή και κίνηση (g18), συνοδευόμενο από φύλλο εργασίας (gsx2).

Σώμα που κρέμεται από τροχαλία. (g14).

Κίνηση κυλίνδρου κατά μήκος δύο επιπέδων, ενός λείου και ενός όχι. Σταθερών (g15) και ελεύθερων να κινηθούν (g16)

Μελέτη της κίνησης σφαίρας κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου για διάφορες τιμές ταχύτητας και συντελεστή τριβής.(g17)

Μια προσομοίωση της πλαστικής κρούσης με μελέτη της κίνησης ενός κύβου πάνω σε κινούμενο επίπεδο.(g21).

Το φαινόμενο Dopler (g25)

Ελαστική κρούση (g23)

Πλαστική κρούση (g24)

Και αν έχουμε σκέδαση; (g28)